Kadir Kasim | Freelance Code Developer

kadir kasim


Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunu

Matematik Mühendisi

Yazılımcı

California - Kütahya - İstanbul - Maryland güzargahında 29 yıllık göçebe bir yaşam

Kız labrador babası

Kitapsever keyif insanı

Varsın son sefer kaçmış olsun evlad !
Yollar yürümek için var..

Aksakallı Dede
Leyla ile Mecnun

SQL bir kaç farklı bildirimsel dilin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş 'Yapılandırılmış Sorgu Dili'dir. İsminden de anlaşıldığı üzere sorgu dilidir ve programlama dili olmadığını söyleyenler olsa dahi en nihayetinde programlama dilleri ailesinin değerli bir üyesidir. Çünkü SQL'i oluşturan yapılar aslında birer programlama dilidir. Bu yapıların genel amacı verileri düzenlemek , programlamak ve yönetmektir. Günümüzde SQL bir çok veritabanı yönetim sisteminde kullanılmaktadır. Ancak SQL bazı sistemlerde beklentiyi karşılamadığı için geliştirilmiş olarak karşımıza çıkar. Mesela Microsoft SQL Server için T-SQL (Transact SQL) veya ORACLE için PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) sorgu dilleri SQL'den geliştirilerek üretilmiştir. Bu geliştirmeler ile yazım kuralları farklılaşmış olsa dahi düşünme ve çalışma mantığı halen çok benzerdir.

DDL ( Data Definition Language )

Adından da anlaşılacağı gibi veri tanımlama dilidir. Tanımlama dili ile bahsedilen şema ve tablo gibi kapsayıcı veritabanı nesnelerinin oluşturulması , düzenlenmesi veya silinmesidir.

Bazı çok kullanılan DDL ifadeleri

  • Create ifadeleri
  • Alter ifadeleri
  • Drop ifadeleri
  • Truncate Table ifadesi
CREATE DATABASE veritabani_ismi; CREATE TABLE tablo_ismi ( sutun1 datatype, sutun2 datatype, sutun3 datatype, ); /* Yukaridaki kodlar DDL'nin Create ifadelerine örnek */

DML ( Data Manipulation Language )

Veri manipülasyon dilidir. Tanımlanan bir tabloya veri ekleme , tablodan veri silme , veri göstertme veya tablodaki bir veriyi güncelleme gibi işlemleri yapabilmemize olanak sağlar. Esasında ilgilendiği nokta verinin değeridir diyebiliriz.

Bazı çok kullanılan DML ifadeleri

  • Select ifadeleri
  • Update ifadeleri
  • Insert ifadeleri
  • Delete ifadeleri
SELECT * FROM tablo_ismi WHERE id = '5'; INSERT INTO tablo_ismi VALUES( 'deger1', 'deger2', 'deger3' ); /* Yukaridaki kodlar DML ifadelerine örnek */

DCL (Data Control Language)

Veri kontrol dili, DDL ile ilişkilidir diyebiliriz. Tanımlamalarda ayrıcalık ve yetkilendirme yapmamıza olanak sağlar.

Temel komutları :

Grant: Veri kullanma ve komut çalıştırma gibi yetkilendirmeleri tanımlada kullanılır.

Deny: Verilen izinleri düzenleme veya kaldırmada kullanılır.

Revoke: Verilen tüm izinleri iptal eder.

TCL ( Transaction Control Language )

İşlem kontrol dilidir ve buda DML ile ilişkilidir. Yapılan işlemleri geri alma yada nihailendirme için kullanılır.

Commit : Komutların kalıcı olarak çalıştırılmasında kullanılır.

Savepoint : Geri yükleme de dönülecek anı belirlemede kullanılır.

Rollback : Son commit komutunun çalıştırılma anına geri döndürür.

Tartışma Başlatmak İster Misiniz ?

Eposta adresiniz paylasılmayacaktır..

Daha Önceki Yazılar