Kadir Kasim | Freelance Code Developer

kadir kasim


Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunu

Matematik Mühendisi

Yazılımcı

California - Kütahya - İstanbul - Maryland güzargahında 29 yıllık göçebe bir yaşam

Kız labrador babası

Kitapsever keyif insanı

'Yaşamın anlamı' gece duyumsanır ve sorgulanır. Kimse bunu öğle yemeği sırasında tartışmaz. Yaşam, gecenin konusudur.

Gündüz Vassaf
Cehenneme Övgü

SQL bir kaç farklı bildirimsel dilin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş 'Yapılandırılmış Sorgu Dili'dir. İsminden de anlaşıldığı üzere sorgu dilidir ve programlama dili olmadığını söyleyenler olsa dahi en nihayetinde programlama dilleri ailesinin değerli bir üyesidir. Çünkü SQL'i oluşturan yapılar aslında birer programlama dilidir. Bu yapıların genel amacı verileri düzenlemek , programlamak ve yönetmektir. Günümüzde SQL bir çok veritabanı yönetim sisteminde kullanılmaktadır. Ancak SQL bazı sistemlerde beklentiyi karşılamadığı için geliştirilmiş olarak karşımıza çıkar. Mesela Microsoft SQL Server için T-SQL (Transact SQL) veya ORACLE için PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) sorgu dilleri SQL'den geliştirilerek üretilmiştir. Bu geliştirmeler ile yazım kuralları farklılaşmış olsa dahi düşünme ve çalışma mantığı halen çok benzerdir.

DDL ( Data Definition Language )

Adından da anlaşılacağı gibi veri tanımlama dilidir. Tanımlama dili ile bahsedilen şema ve tablo gibi kapsayıcı veritabanı nesnelerinin oluşturulması , düzenlenmesi veya silinmesidir.

Bazı çok kullanılan DDL ifadeleri

  • Create ifadeleri
  • Alter ifadeleri
  • Drop ifadeleri
  • Truncate Table ifadesi
CREATE DATABASE veritabani_ismi; CREATE TABLE tablo_ismi ( sutun1 datatype, sutun2 datatype, sutun3 datatype, ); /* Yukaridaki kodlar DDL'nin Create ifadelerine örnek */